Промене климе

Шта нам говоре најновији извештаји IPCC-a?

AR5 – Радна група II: Промене климе мењају наш свет

Утицај промена климе на неки регион, насеље или екосистем зависи од врсте опасности којој су изложени, нивоу изложености и рањивости људи или екосистема  на тај ризик. Закључци извештаја објављеног у марту 2014. године [5] који се односе на рањивост природних и друштвених система су следећи:

Осмотрене промене услед промена климе. Извор: IPCC (кликните за увећање)

Осмотрене промене услед промена климе. Извор: IPCC (кликните за увећање)

 • У последњих неколико деценија промене климе су утицале на природне и друштвене системе на свим континентима и широм океана.
 • У многим регионима промене у падавинама или отапање снега и леда су довеле до промене хидролошког система угрожавајући залихе воде и количину воде у рекама. Ово може да доведе до сукоба око недовољних залиха воде.
 • Многе копнене, слатководне и морске врсте су променила своја станишта, сезонске активности, миграторне путеве и бројност како би се прилагодиле постојећим променема климе. Многе врсте се суочавају са повећаним ризиком од истребљења посебно што промене климе делују у интеракцији са другим опасностима као што су промене станишта, прекомерна експлоатација, загађење или појава инвазивних врста.
 • Негативни утицаји промена климе на усеве су јачи од позитивних утицаја доводећи до отежаног приступа храни као и угрожавања стабилности цена хране.
 • Утицаји скорашњих климатских екстрема, као што су топлотни таласи, суше, поплаве, циклони и пожари откривају значајну рањивост и изложеност екосистема и друштвених система на промене климе.
 • Опасности од промена климе појачавају остале опасности често са негативним утицајима на животне услове, посебно сиромашних. Током XXI в. утицаји промене климе ће довести до успоравања економског раста што ће довести до проблема у смањењу сиромаштва и доступности хране.
 • Управљање климатским ризицима укључује доношење одлука у свету који се мења уз сталну неизвесност у вези са јачином и временом утицаја промена климе.

  Брзина миграције одређених врста у односу на прогнозиране промене климе

  Брзина миграције одређених врста у односу на прогнозиране промене климе. Извор: IPCC (кликните за увећање)

Као најзначајнији ризици за Европу су идентификовани: повећани губици (економски и људских живота) услед поплава у речним басенима и на обали, појачане рестрикције воде у комбинацији са повећаном потражњом за водом и повећани губици (економски и људских живота) због екстремних топлотних таласа (утицај на здравље људи, продуктивност, пољопривредне приносе, квалитет ваздуха, пожари).

Када су у питању могућности за прилагођавање, AR5 Радне групе II доноси следеће закључке:

 • Националне и локалне владе могу да унапреде планирање и примену мера за адаптацију кроз акције у другим секторима као што су заштита рањивих група, подршка диверсификацији економије и обезбеђење финансијске подршке.
 • Брже и веће промене климе повећавају вероватноћу пробијања лимита прилагођавања.
Advertisements
Standard

7 thoughts on “Шта нам говоре најновији извештаји IPCC-a?

 1. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

 2. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

 3. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

 4. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

 5. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

 6. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

 7. Pingback: Оптимални енергетски микс за будућност | Добар предак

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s