Промене климе

Шта нам говоре најновији извештаји IPCC-a?

Садржај:
Шта је IPCC?
Шта су IPPC-еви извештаји?
Критика IPCC-а
AR5 – Радна група I: Људски утицај на климатски систем је недвосмислен
AR5 – Радна група II: Промене климе мењају наш свет
AR5 – Радна група III: Ниско-угљенична економија је решење

 

Шта је IPCC?

drought-07Међувладин панел за промене климе (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) је водећа међународна институција чија је мисија да обезбеди јасно научно мишљење о променама климе, укључујући и могуће еколошке и социо-економске утицаје ових промена.

IPCC ради под окриљем Уједињених нација. Овај панел проучава и процењује најновије научне, техничке и друштвено-економске информације које се односе на наше разумевање промена климе. IPCC не врши никаква истраживања нити прати податке и/или параметре који се односе на климу или време. Панел врши процену информација или рецензираних научних чланака које су припремили научници широм света и/или који су објављени у реномираним научним часописима. Хиљаде научника из целог света доприноси раду IPCC-а и то на добровољној бази, без икакве накнаде. IPCC је тело које је отворено за све владе чланица УН. Представници влада учествују у процесу процене научних радова. Један од основних послова IPCC-а јесте да обезбеди квалитетне информације доносиоцима одлука. Прихватањем IPCC-јевих извештаја владе прихватају и њихов научни садржај*. [1]

Шта су IPPC-еви извештаји?

wg1coverСваких пет до седам година IPCC објављује детаљне извештаје о стању науке о променема климе и утицајима ових промена (AR, Assessment Reports). Ове извештаје прате скраћени Прегледи за доносиоце одлука (Summary for Policymakers). Извештаје сачињавају три радне групе, па на основу тога у сваком AR периоду имамо три извештаја:

  • Радна група I процењује научне (физичке) акспекте климатског система и промена климе, а ту се мисли пре свега на промене које се односе на гасове са ефектом стаклене баште (GHG, Greenhouse Gases), температуру копна и површине мора, падавине. У оквиру ове групе одвија се и процена постојећих климатских модела, сценарија будућих промена и узрока промена климе.
  • Радна група II процењује рањивост (vulnerability) друштвено-економских система на промене климе, негативне и позитивне последице промена климе, као и могућности за прилагођавање (adaptation).
  • Радна група III процењује могућности за ублажавање (mitigation) промена климе кроз ограничавање емисије GHG и унапређење решења за одстрањивање GHG из атмосфере (CSS, Carbon Sequestration and Storage или CCS, Carbon Capture and Storage).

Критика IPCC-а

Иако на извештајима ради више стотина научника различитог профила, чинећи га највећим „научним предузећем“ у историји света, током више од две деценије рада поткрало се неколико грешака. Најпознатији случај је грешка у AR4 са погрешно пренетим податком о години када ће нестати ледници на Хималајима (IPCC је навео 2035.  као годину када ће нестати хималајски ледници). Противници теорије о променама климе су у извештају од неколико стотина страна пронашли једну погрешну чињеницу и то искористили као повод за напад на читав IPCC. Панел је касније признао грешку и најавио унапређење радних процедура.

Други познати случај покушаја да се омаловажи рад IPCC-а је било објављивање „хокејашке палице“ – графика о промени температуре током последњег миленијума (3. извештај, 2001 Third Assessment Report – TAR). Након неколико година кампање која је укључивала и истрагу у Конгресу и жестоке нападе републиканаца, научници су ипак потврдили да су подаци на почетном графику, који је објавио амерички научник Мајкл Ман, задовољавајућег квалитета, тј. да је информација да се и поред постојања средњевековног топлог периода налазимо у најтолијем периоду у последњих 1000 година тачна.

Неки критичари су мишљења да IPCC-јеви извештаји потцењују опасност и ризике и објављују само податке и мишљења око којих се сви учесници у изради извештаја слажу. Ово доводи до ситуација да неки научници IPCC-јеве извештаје описују као „конзервативне“. Разлог за овакав караткер извештаја јесте то што се према процедурама IPCC-a до одлука долази консензусом.

Још једна честа критика се односи на дужину временског периода између извештаја. У ранијим извештајима се дешавало да IPCC објави податке који су у том тренутку били застарели (као пример се често наводи чињеница да је IPCC објавио податке о процењеном подизању нивоа мора, не узимајући у обзир најновија истраживања која су говорила да је ово подизање мора још опасније од IPCC-ове промене). [3]

Без обзира на одређене мањкавости у раду IPCC-a, Панел остаје најмеродавнији извор за питања промена климе за доносиоце одлука, научнике и целокупну јавност.

Advertisements
Standard

7 thoughts on “Шта нам говоре најновији извештаји IPCC-a?

  1. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

  2. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

  3. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

  4. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

  5. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

  6. Pingback: Борба против промена климе – промена перспективе: из еколошке у социјалÐ

  7. Pingback: Оптимални енергетски микс за будућност | Добар предак

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s